Kontakt

Motor-Presse Polska sp. z o. o.
Biuro serwisu internetowego autanowe.Mojeauto.pl
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
E-mail:dealerzy@mojeauto.pl

Motor-Presse Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151026, o kapitale zakładowym w wysokości 2.860.000 zł posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 899-00-26-326.